Cơ sở hạ tầng cho thuê

Khu cảng biển và kho bãi logistics

18-01-2019 04:16:02

Khu cảng biển đã được Công ty cổ phần cảng Nam Đình Vũ đầu tư và được phát triển theo quan điểm “cảng biển hiện đại” khi gắn liền với Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Khu cảng biển:

Khu cảng biển đã được Công ty cổ phần cảng Nam Đình Vũ đầu tư và được phát triển theo quan điểm “cảng biển hiện đại” khi gắn liền với Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

 • Quy mô: 07 bến container, hàng tổng hợp.
 • Tiếp nhận tàu: đến 40.000DWT.
 • Tổng công suất xếp dỡ: 20 triệu tấn/năm
 • Tiến độ triển khai: giai đoạn 1 (quí I/ 2018) đã đưa vào khai thác 02 bến container.

Khu kho/bãi (logistics):

Khu kho/bãi (logistics) được quy hoạch làm Khu hậu cần cho Hệ thống cảng biển tại bán đảo Đình Vũ và Khu đất công nghiệp Nam Đình Vũ…

 • Mặt bằng: đã được san lấp, sẵn sàng bàn giao.
 • Diện tích có sẵn cho thuê: > 50ha giai đoạn 1
 • Bàn giao Khu đất thuê: cao độ ±4.5; độ chặt k90.
 • Tiện ích trong Khu: đã sẵn sàng và được đấu nối đến chân hàng rào Khu đất thuê
 • Cấp điện: giai đoạn 1 công suất 2x63 MVA .
 • Cấp nước: 30.000 m3/ngày
 • Nhà máy xử lý nước thải: giai đoạn 1 công suất 10.000 m3/ngày.
 • Tiện ích khác: cung cấp dịch vụ cảng biển, ngân hàng, bưu điện, hải quan tại chỗ…

 

Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ
 • Số 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phòng
 • Tel: (+84) 0225 3 814301
 • Fax: (+84) 0225 3 814300
 • Email: sales@saodogroup.com
Vị trí