Cơ sở hạ tầng cho thuê

Khu phi thuế quan

18-01-2019 03:01:51

Khu phi thuế quan Nam Đình Vũ là khu vực thương mại tự do tạo nên sự sống động, đa ngành, đa lĩnh vực và lợi thế cạnh tranh nổi bật cho Nam Đình Vũ IP so với các khu công nghiệp khác.

Khu phi thuế quan Nam Đình Vũ là khu vực thương mại tự do với ưu thế được kết nối trực tiếp với hệ thống cảng Nam Đình Vũ và cảng quốc tế Lạch Huyện tạo nên sự sống động, đa ngành, đa lĩnh vực và lợi thế cạnh tranh cho Nam Đình Vũ IP.

  • Quy mô: 210ha.
  • Ngành nghề thu hút đầu tư: Sản xuất, gia công tái chế, lắp ráp, chế biến hàng hóa…
  • Bàn giao Khu đất thuê: cao độ ±4.5; độ chặt k90.
  • Tiện ích trong Khu: được đấu nối đến chân hàng rào Khu đất thuê
  • Tiện ích khác: cung cấp dịch vụ cảng biển, ngân hàng, bưu điện, kho vận, hải quan tại chỗ…

Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ
  • Số 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phòng
  • Tel: (+84) 0225 3 814301
  • Fax: (+84) 0225 3 814300
  • Email: sales@saodogroup.com
Vị trí