Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ

Địa chỉ: Số 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phòng

Văn phòng: Số 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: (+84) 0225 3 814301 - Fax: (+84) 0225 3 814300

Hotline tư vấn: (+84) 965 469 469

Website: saodogroup.vn

Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ
  • Số 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phòng
  • Tel: (+84) 0225 3 814301
  • Fax: (+84) 0225 3 814300
  • Email: sales@saodogroup.com
Vị trí